Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
92855

Thị trấn Ngọc Lặc tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023

Ngày 17/08/2023 11:00:00

Ngày 16/8/2023, tại Hội trường thị trấn Ngọc Lặc, Ban Chỉ đạo ANTT thị trấn Ngọc Lặc long trọng tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 108/KH-BCĐ ngày 31/5/2023 của Ban Chỉ đạo 138 huyện Ngọc Lặc về tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2023; Hướng dẫn số 688/CANL ngày 31/7/2023 của Công an huyện Ngọc Lặc về việc hướng dẫn tổ chức “ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2023 tại địa bàn cơ sở. Ban Chỉ đạo ANTT thị trấn Ngọc Lặc xây dựng Kế hoạch tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2023.

z4610773229944_1f3ddc73b9e7f21a72395df9a87863f3.jpg

Thông qua việc tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” để tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 2. Xây dựng, củng cố mối quan hệ giữa lực lượng Công an với các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân; phát huy tinh thần cảnh giác cách mạng của các tầng lớp Nhân dân; kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

z4610773217195_938996ef94cafff2724a8979f19a9eb5.jpg

Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân; nhân rộng những mô hình, điển hình tiêu biểu trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân nhằm đưa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển sâu rộng, vững chắc với chất lượng và hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới.

z4610870516735_72e062655f7569e4c3df13ec2fffe502.jpg

          Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện về công tác bảo đảm ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đổi mới hình thức, biện pháp xây dựng phong trào phù hợp với tình hình, nhiệm vụ bảo vệ ANTT của địa phương; xây dựng mới và tổ chức sơ kết, tổng kết nhân rộng các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; thực 2 hiện có hiệu quả các chương trình, quy chế, kế hoạch phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể về công tác bảo đảm ANTT; xây dựng lực lượng chuyên trách và lực lượng nòng cốt xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong sạch, vững mạnh.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân về truyền thống vẻ vang của dân tộc, thành tựu của đất nước trong những năm qua; vai trò lãnh đạo của Đảng, vai trò và sức mạnh to lớn của Nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam qua 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và các tầng lớp Nhân dân trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, qua đó nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm và năng lực của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ hiện nay.

Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9; 78 năm ngày Truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 18 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8/2005-19/8/2023); thông qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở. 2. Nội dung, hình thức, thời gian, phạm vi, thành phần tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”

Khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. - Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời gian qua (trọng tâm là 8 tháng đầu năm 2023); rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng phong trào trong thời gian tiếp theo.

Biểu dương, khen thưởng, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Về dự và chỉ đạo Ngày hội có đồng chí Trần Xuân Trí – HUV – Chỉ huy trưởng BCH QS huyện Ngọc Lặc, đồng chí Lê Công Tâm – HUV, Bí thư Đảng ủy – CT HĐND thị trấn Ngọc Lặc, về dự ngày hội còn có Đại diện TT Đảng ủy, TT HĐND, UBND thị trấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ và trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, Thành viên Ban Chỉ đạo ANTT thị trấn, Công an thị trấn, Ban chỉ huy QS thị trấn,Bí thư chi bộ (trưởng ban công tác mặt trận), Trưởng khu phố (tổ trưởng tổ BVDP), Tổ viên tổ BVDP của 24 khu phố, Hiệu trưởng các nhà trường, trưởng trạm y tế.

z4610773205356_20f8ffe010e39acf7d4ff2587b407e85.jpg

Trong dịp tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”, tập trung cao điểm trong dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 2/9; ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ. Sử dụng đa dạng các hình thức, phương pháp, phương tiện tuyên truyền phù hợp qua các phương tiện truyền thông đại chúng như mạng xã hội, internet, băng zôn, khẩu hiệu, gắn kết 5 với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao,... Phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng để nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Một số khẩu hiệu có thể tham khảo gồm: “Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân”; “Tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là trách nhiệm và quyền lợi của toàn dân”; “Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2023, “Phát huy tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự của Tổ quốc"; "Phát huy tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bảo vệ vững chắc nền an ninh, trật tự của Tổ quốc”.... 
z4610773130842_3dbc9dca0c41b582d9e222f3c7dc04cf.jpg

Thị trấn Ngọc Lặc tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023

Đăng lúc: 17/08/2023 11:00:00 (GMT+7)

Ngày 16/8/2023, tại Hội trường thị trấn Ngọc Lặc, Ban Chỉ đạo ANTT thị trấn Ngọc Lặc long trọng tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 108/KH-BCĐ ngày 31/5/2023 của Ban Chỉ đạo 138 huyện Ngọc Lặc về tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2023; Hướng dẫn số 688/CANL ngày 31/7/2023 của Công an huyện Ngọc Lặc về việc hướng dẫn tổ chức “ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2023 tại địa bàn cơ sở. Ban Chỉ đạo ANTT thị trấn Ngọc Lặc xây dựng Kế hoạch tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2023.

z4610773229944_1f3ddc73b9e7f21a72395df9a87863f3.jpg

Thông qua việc tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” để tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 2. Xây dựng, củng cố mối quan hệ giữa lực lượng Công an với các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân; phát huy tinh thần cảnh giác cách mạng của các tầng lớp Nhân dân; kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

z4610773217195_938996ef94cafff2724a8979f19a9eb5.jpg

Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân; nhân rộng những mô hình, điển hình tiêu biểu trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân nhằm đưa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển sâu rộng, vững chắc với chất lượng và hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới.

z4610870516735_72e062655f7569e4c3df13ec2fffe502.jpg

          Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện về công tác bảo đảm ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đổi mới hình thức, biện pháp xây dựng phong trào phù hợp với tình hình, nhiệm vụ bảo vệ ANTT của địa phương; xây dựng mới và tổ chức sơ kết, tổng kết nhân rộng các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; thực 2 hiện có hiệu quả các chương trình, quy chế, kế hoạch phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể về công tác bảo đảm ANTT; xây dựng lực lượng chuyên trách và lực lượng nòng cốt xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong sạch, vững mạnh.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân về truyền thống vẻ vang của dân tộc, thành tựu của đất nước trong những năm qua; vai trò lãnh đạo của Đảng, vai trò và sức mạnh to lớn của Nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam qua 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và các tầng lớp Nhân dân trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, qua đó nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm và năng lực của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ hiện nay.

Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9; 78 năm ngày Truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 18 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8/2005-19/8/2023); thông qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở. 2. Nội dung, hình thức, thời gian, phạm vi, thành phần tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”

Khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. - Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời gian qua (trọng tâm là 8 tháng đầu năm 2023); rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng phong trào trong thời gian tiếp theo.

Biểu dương, khen thưởng, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Về dự và chỉ đạo Ngày hội có đồng chí Trần Xuân Trí – HUV – Chỉ huy trưởng BCH QS huyện Ngọc Lặc, đồng chí Lê Công Tâm – HUV, Bí thư Đảng ủy – CT HĐND thị trấn Ngọc Lặc, về dự ngày hội còn có Đại diện TT Đảng ủy, TT HĐND, UBND thị trấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ và trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, Thành viên Ban Chỉ đạo ANTT thị trấn, Công an thị trấn, Ban chỉ huy QS thị trấn,Bí thư chi bộ (trưởng ban công tác mặt trận), Trưởng khu phố (tổ trưởng tổ BVDP), Tổ viên tổ BVDP của 24 khu phố, Hiệu trưởng các nhà trường, trưởng trạm y tế.

z4610773205356_20f8ffe010e39acf7d4ff2587b407e85.jpg

Trong dịp tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”, tập trung cao điểm trong dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 2/9; ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ. Sử dụng đa dạng các hình thức, phương pháp, phương tiện tuyên truyền phù hợp qua các phương tiện truyền thông đại chúng như mạng xã hội, internet, băng zôn, khẩu hiệu, gắn kết 5 với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao,... Phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng để nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Một số khẩu hiệu có thể tham khảo gồm: “Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân”; “Tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là trách nhiệm và quyền lợi của toàn dân”; “Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2023, “Phát huy tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự của Tổ quốc"; "Phát huy tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bảo vệ vững chắc nền an ninh, trật tự của Tổ quốc”.... 
z4610773130842_3dbc9dca0c41b582d9e222f3c7dc04cf.jpg

công khai TTHC