Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
92855

Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyền lợi của Nhân dân trong việc thực hiện trình tự, thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung tại các khu phố trên địa bàn thị trấn Ngọc Lặc

Ngày 24/09/2023 11:00:00

Trong 2 ngày 16 - 17/9/2023, UBND thị trấn phối hợp với UB MTTQ Việt Nam thị trấn Ngọc Lặc tổ chức các buổi tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyền lợi của Nhân dân trong việc thực hiện trình tự, thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung tại các khu phố trên địa bàn thị trấn Ngọc Lặc.

Thực hiện Kế hoạch của Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện Ngọc Lặc và các Đoàn thể chính trị - xã hội huyện Ngọc Lặc về Tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyền lợi của Nhân dân trong việc thực hiện trình tự, thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung.

z4700791063682_2fd1ef433140687cdbe984b7f0070f6a.jpg

z4700788770424_7286cceac6575c68396913682daa6932.jpg

Được sự đồng ý của Thường trực Đảng ủy . Hôm nay BTT UB MTTQ thị trấn Ngọc Lặc phối hợp với UBND và các khu phố tổ chức hội nghị Tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyền lợi của Nhân dân trong việc thực hiện trình tự, thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung.

z4700790077021_a7dc9a58fbda86f3649040d33e4eb59e.jpg

z4692162760897_29eac654d15b76e2110655dea444da45.jpg

Tham gia buổi tuyên truyền có Công chức Địa chính hướng dẫn thực hiện trình tự, thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Có các Đ/c trong Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ, Các Đ/c cán bộ phụ trách chỉ đạo các khu phố. Các Đ/c Bí thư Chi bộ- Trưởng ban CTMT; Trưởng khu phố; Trưởng các Đoàn thể CT- XH khu phố.

z4700788779644_801cc8df179be6a63c3d1baf7b9ae6d8.jpg

 z4700788730066_6578c6bda1d0cf17640f4517813ece21.jpg

Tại hội nghị nghe triển khai kế hoạch thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thị trấn Ngọc Lặc. Đồng thời tại hội nghị chúng ta tập trung lắng nghe Đ/c Đinh Văn Thạo, Công chức Địa chính xây dựng sẽ hướng dẫn về thực hiện trình tự, thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

z4692162797114_5b8c59e135565b78080d6f2df92a3c16.jpg

Các quý vị Đại biểu tham dự hội nghị phát biểu ý kiến, tập trung vào các vấn đề, các nội dung còn vướng mắc, cần được làm rõ tại hội nghị để đ/c Công chức địa chính sẽ trả lời, giải thích thêm với các đ/c hiểu rõ hơn để tuyên truyền đến với cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân trong trên địa bàn thị trấn thực hiện có hiệu quả.

z4700789029005_164db2ed47dff1abe33defd5f48cd256.jpg

  

Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyền lợi của Nhân dân trong việc thực hiện trình tự, thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung tại các khu phố trên địa bàn thị trấn Ngọc Lặc

Đăng lúc: 24/09/2023 11:00:00 (GMT+7)

Trong 2 ngày 16 - 17/9/2023, UBND thị trấn phối hợp với UB MTTQ Việt Nam thị trấn Ngọc Lặc tổ chức các buổi tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyền lợi của Nhân dân trong việc thực hiện trình tự, thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung tại các khu phố trên địa bàn thị trấn Ngọc Lặc.

Thực hiện Kế hoạch của Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện Ngọc Lặc và các Đoàn thể chính trị - xã hội huyện Ngọc Lặc về Tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyền lợi của Nhân dân trong việc thực hiện trình tự, thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung.

z4700791063682_2fd1ef433140687cdbe984b7f0070f6a.jpg

z4700788770424_7286cceac6575c68396913682daa6932.jpg

Được sự đồng ý của Thường trực Đảng ủy . Hôm nay BTT UB MTTQ thị trấn Ngọc Lặc phối hợp với UBND và các khu phố tổ chức hội nghị Tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyền lợi của Nhân dân trong việc thực hiện trình tự, thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung.

z4700790077021_a7dc9a58fbda86f3649040d33e4eb59e.jpg

z4692162760897_29eac654d15b76e2110655dea444da45.jpg

Tham gia buổi tuyên truyền có Công chức Địa chính hướng dẫn thực hiện trình tự, thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Có các Đ/c trong Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ, Các Đ/c cán bộ phụ trách chỉ đạo các khu phố. Các Đ/c Bí thư Chi bộ- Trưởng ban CTMT; Trưởng khu phố; Trưởng các Đoàn thể CT- XH khu phố.

z4700788779644_801cc8df179be6a63c3d1baf7b9ae6d8.jpg

 z4700788730066_6578c6bda1d0cf17640f4517813ece21.jpg

Tại hội nghị nghe triển khai kế hoạch thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thị trấn Ngọc Lặc. Đồng thời tại hội nghị chúng ta tập trung lắng nghe Đ/c Đinh Văn Thạo, Công chức Địa chính xây dựng sẽ hướng dẫn về thực hiện trình tự, thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

z4692162797114_5b8c59e135565b78080d6f2df92a3c16.jpg

Các quý vị Đại biểu tham dự hội nghị phát biểu ý kiến, tập trung vào các vấn đề, các nội dung còn vướng mắc, cần được làm rõ tại hội nghị để đ/c Công chức địa chính sẽ trả lời, giải thích thêm với các đ/c hiểu rõ hơn để tuyên truyền đến với cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân trong trên địa bàn thị trấn thực hiện có hiệu quả.

z4700789029005_164db2ed47dff1abe33defd5f48cd256.jpg

  

công khai TTHC