Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
92855

HƯỚNG DẪN Bình xét “ Gia đình văn hóa”, “ Gia đình thể thao”, “Gia đình kiểu mẫu”, “Công dân gương mẫu” năm 2019

Ngày 18/10/2019 10:00:00


HƯỚNG DẪN
Bình xét “ Gia đình văn hóa”, “ Gia đình thể thao”,
“Gia đình kiểu mẫu”, “Công dân gương mẫu” năm 2019

Căn cứ Luật thi đua khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;
Thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ –CP, ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “ Ấp văn hóa”, “ Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.
Thực hiện Quyết định số 488/2014/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 02 năm 2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy định các tiêu chí kiểu mẫu và trình tự, thủ tục xét duyệt công nhận các danh hiệu kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước giai đoạn 2014 – 2020.
Ủy ban nhân dân thị trấn Ngọc Lặc hướng dẫn bình xét các danh hiệu năm 2019 như sau:
I. NỘI DUNG BÌNH XÉT:
1. Gia đình văn hóa:
Tiêu chuẩn 1: Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương:
a. Các thành viên trong gia đình chấp hành tốt các quy định của pháp luật; không bị sử lý nơi làm việc và học tập;
b. Chấp hành hương ước, quy ước của cộng đồng;
c.Treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ, sự kiện chính trị của đất nước, địa phương;
d. Có tham các hoạt động văn hóa, văn nghệ nơi cư trú; thường xuyên luyện tập thể dục thể thao;
đ.Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới tang, lễ hội theo quy định, không làm rạp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè;
e.Tham gia bảo vệ di tích lịch sử- văn hóa; danh lam thắng cảnh; cảnh quan thiên nhiên của địa phương;
g. Giữ gìn vệ sinh môi trường, đổ rác và chất thải đúng nơi quy định;
h.Tham gia đầy đủ các phong trào từ thiện, nhân đạo, đền ơn, đáp nghĩa, khuyến học, khuyến tài; sinh hoạt cộng đồng nơi ở cư trú;
i. Không vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh;
k. Không vi phạm các quy định về phòng chống cháy nổ;
l. Không vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông: như lấn chiếm lòng đường, hè phố; tham gia giao thông không đúng quy định.
Tiêu chuẩn 2: Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng:
a. Ông, bà, cha, mẹ, các thành viên trong gia đình được quan tâm, chăm sóc, phụng dưỡng.
b. Hôn nhân tự nguyên tiến bộ, một vợ, một chồng, bình đẳng, hòa thuận, thủy chung;
c. Thực hiện tốt chính sách dân số và thực hiện bình đẳng giới;
d. Các thành viên trong gia đình tham gia bảo hiểm y tế và chăn sóc sức khỏe;
đ.Các thành viên trong gia đình có nếp sống lành mạnh, ứng sử văn hóa trong gia đình, cộng đồng và xã hội.
e. Tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng khi khó khăn, hoạn nạn.
Tiêu chuẩn 3: Tổ chức lao động sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả:
a. Kinh tế gia đình ổn định và phát triển từ nguồn thu nhập chính đáng;
b. Tham gia chương tình, kế hoạch chương trình phát triển kinh tế xã hội do địa phương tổ chức;
c. Người trong độ tuổi lao động có việc làm và thu nhập ổn định;
e. Có công trình phụ hợp vệ sinh;
g. Có phương tiện nghe, nhìn và thường xuyên được tiếp cận thông tin kinh tế xã hội;
* Các trường hợp không đạt gia đình văn hóa:
a. Bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị áp dụng các biện pháp sử lý hành chính theo quy định của pháp luật;
b. Không hoàn thành nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ nộp thuế;
c. Bị sử lý hành chính trong lĩnh vực xây dựng phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường;
đ. Có tảo hôn hoặc hôn nhân cận huyết thống;
e. Có bạo lực gia đình bị sử lý hành chính;
g. Mắc tệ nạn xã hội, mại dân ma túy, đánh bạc, tổ chức đánh bạc;
h.Tụ tập đông người gây mất trật tự, an toàn xã hội.
2. Gia đình thể thao:
- Gia đình thể thao phải chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.
- Có hiểu biết về thể dục thể thao (Hiểu biết đường lối phát triển sự nghiệp TDTt của Đảng và nhà nước, tác dụng và phương pháp tập luyện TDTT).
- Có 50% số người trong gia đình trở lên tham gia tập luyện TDTT thường xuyên. (Mỗi tuần ít nhất 3 buổi, mỗi buổi tối thiểu 30 phút).
- Biết tự tạo ra trang thiết bị dụng cụ để tập luyện TDTT.
3. Công dân gương mẫu, gia đình kiểu mẫu:
3.1 Tiêu chí “Công dân gương mẫu”
Công dân gương mẫu là công dân đạt được các tiêu chí sau:
1. Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy định của cơ quan nơi công tác và địa phương nơi cư trú.
2. Yêu Tổ quốc, yêu quê hương, sống có lý tưởng cách mạng, có sức khỏe, năng động, sáng tạo, có tri thức và kỹ năng nghề nghiệp, không ngừng nâng cao hiểu biết, trình độ chuyên môn, thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; có lòng nhân hậu, có tinh thần hợp tác quốc tế.
3. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; có ý thức tập thể, có tinh thần tự nguyện vì lợi ích chung, có ý chí vươn lên trong học tập, công tác, sản xuất, kinh doanh và làm giàu chính đáng.
4. Có lối sống văn hóa lành mạnh, nếp sống văn minh, trung thực, nhân nghĩa, đoàn kết, sản xuất, kinh doanh giỏi. Đạt các danh hiệu xuất sắc của các tổ chức chính trị; tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức xã hội - nghề nghiệp.
3.2 Tiêu chí “Gia đình kiểu mẫu”
1. Gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương.
a) Không sử dụng và lưu hành văn hóa phẩm độc hại, trái chủ trương của Đảng, Nhà nước; tham gia tích cực bài trừ tệ nạn xã hội và phòng chống các loại tội phạm; không có thành viên mắc các tệ nạn xã hội; không vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
b) Tham gia thực hiện đầy đủ các phong trào thi đua, các sinh hoạt, hội họp ở cộng đồng; bảo vệ di tích lịch sử, cảnh quan của địa phương; tích cực tham gia các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
2. Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng.
a) Gia đình đạt danh hiệu ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo; giữ gìn các giá trị văn hóa gia đình truyền thống; vợ chồng bình đẳng, thương yêu giúp đỡ nhau, có trách nhiệm nuôi con khỏe, dạy con ngoan, không có bạo lực gia đình dưới mọi hình thức; tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại.
b) Thành viên trong gia đình trong độ tuổi đi học đều được đến trường, đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở trở lên. Mỗi cặp vợ chồng có một hoặc hai con, gia đình chấp hành tốt, không vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình;
c) Đoàn kết xóm giềng, tích cực tham gia hoạt động hòa giải, tương trợ giúp đỡ nhau trong lao động, sản xuất, khi khó khăn, hoạn nạn, xóa đói - giảm nghèo, đền ơn - đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện ở cộng đồng. Giữ gìn vệ sinh phòng bệnh, ăn ở sạch sẽ; có đủ 3 công trình nước sạch, nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh;
3. Tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác học tập đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả cao.
a) Phát triển kinh tế gia đình, tiêu dùng hợp lý, tiết kiệm, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các thành viên; tham gia đầy đủ bảo hiểm y tế;
b) Các thành viên trong gia đình đều hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập, nghĩa vụ công dân;
4. Các thành viên trong gia đình đều là công dân gương mẫu.
II. TRÌNH TỰ, THỜI GIAN.
1. Tổ chức bình xét:
Bước 1: Trưởng phố phối hợp với Ban công tác mặt trận tự đánh giá:
- Bản tự đánh giá khu dân cư văn hóa ( Mẫu 05, Mẫu 06)
- Căn cứ vào bản đăng ký đầu năm ( Mẫu 01), và bản tự đánh giá của hộ ( Mẫu 03) để tổng hợp danh sách các hộ đủ điều kiện bình xét “Gia đình văn hóa”, “Gia đình thể thao”, “Công dân gương mẫu”, “ Gia đình kiểu mẫu” năm 2019 để trình ra hội nghị phố xem xét quyết định.
Bước 2: Trưởng phố báo cáo chi ủy, chi bộ phối hợp với Trưởng ban công tác Mặt trận phố triệu tập và tổ chức hội nghị phố để bình xét “Gia đình văn hóa”, “Gia đình thể thao”, “Công dân gương mẫu”, “ Gia đình kiểu mẫu” năm 2019.
* Thành phần hội nghị:
- Cấp ủy, Trưởng phố, Trưởng ban công tác Mặt trận, đại diện các ngành, tổ chức đoàn thể.
- Đại diện các hộ gia đình trong danh sách được bình xét.
- Cuộc họp được tiến hành khi đạt 60% trở lên người được triệu tập tham dự.
* Nội dung chương trình hội nghị:
- Khai mặc hội nghị
- Đọc tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”, “Gia đình thể thao” “Công dân gương mẫu”, “ Gia đình kiểu mẫu”.
- Thông qua danh sách tổng hợp bình xét “Gia đình văn hóa”, “Gia đình thể thao”, “Công dân gương mẫu, Gia đình kiểu mẫu” 2019.
- Hội nghị cho ý kiến đóng góp và biểu quyết thông qua “Gia đình văn hóa”, “Gia đình thể thao”, “Công dân gương mẫu, Gia đình kiểu mẫu” năm 2019. Mỗi phố bình xét: 02 gia đình văn hóa tiêu biểu, 02 công dân gương mẫu đề nghị UBND biểu dương, khen thưởng. ( Kết quả bình xét các gia đình đạt các danh hiệu khi có từ 60% trở lên thành phần dự họp đồng ý).
- Bế mạc hội nghị.
2. Thời gian: Thời gian bình xét ở phố xong trước ngày 25/10/2019.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Ban Văn hóa – Xã hội:
- Tham mưu cho UBND ban hành Hướng dẫn bình xét các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Gia đình thể thao” “Công dân gương mẫu”, “ Gia đình kiểu mẫu” năm 2019.
- Tổng hợp, báo cáo UBND tiến hành bình xét Khu dân cư văn hóa, Gia đình văn hóa, Gia đình thể thao theo quy định.
2. Ủy ban MTTQ thị trấn Ngọc Lặc:
- Đề nghị phối hợp chỉ đạo Ban CTMT các phố tham gia phối hợp với các ông Trưởng phố bình xét các danh hiệu năm 2019.
3. Đối với các phố:
- Tổ chức họp bình xét các danh hiệu theo đúng trình tự, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành.
- Tổng hợp danh sách các hộ đạt “Gia đình văn hóa”, “Gia đình thể thao”, “Công dân gương mẫu”, Gia đình kiểu mẫu”, bản tự đánh giá khu dân cư văn hóa ( Mẫu 05, Mẫu 06) kèm theo biên bản họp bình xét( mẫu số 07) và danh sách đề nghị khen thưởng năm 2019 gửi về UBND thị trấn Ngọc Lặc trước ngày 26/10/2019 ( qua bộ phận “Một cửa” Thị trấn Ngọc Lặc).
Trên đây là hướng dẫn bình xét “Gia đình văn hóa”, “gia đình thể thao” “Công dân gương mẫu”, “ Gia đình kiểu mẫu”năm 2019 đề nghị các phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Capture.PNG
 

HƯỚNG DẪN Bình xét “ Gia đình văn hóa”, “ Gia đình thể thao”, “Gia đình kiểu mẫu”, “Công dân gương mẫu” năm 2019

Đăng lúc: 18/10/2019 10:00:00 (GMT+7)


HƯỚNG DẪN
Bình xét “ Gia đình văn hóa”, “ Gia đình thể thao”,
“Gia đình kiểu mẫu”, “Công dân gương mẫu” năm 2019

Căn cứ Luật thi đua khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;
Thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ –CP, ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “ Ấp văn hóa”, “ Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.
Thực hiện Quyết định số 488/2014/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 02 năm 2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy định các tiêu chí kiểu mẫu và trình tự, thủ tục xét duyệt công nhận các danh hiệu kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước giai đoạn 2014 – 2020.
Ủy ban nhân dân thị trấn Ngọc Lặc hướng dẫn bình xét các danh hiệu năm 2019 như sau:
I. NỘI DUNG BÌNH XÉT:
1. Gia đình văn hóa:
Tiêu chuẩn 1: Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương:
a. Các thành viên trong gia đình chấp hành tốt các quy định của pháp luật; không bị sử lý nơi làm việc và học tập;
b. Chấp hành hương ước, quy ước của cộng đồng;
c.Treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ, sự kiện chính trị của đất nước, địa phương;
d. Có tham các hoạt động văn hóa, văn nghệ nơi cư trú; thường xuyên luyện tập thể dục thể thao;
đ.Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới tang, lễ hội theo quy định, không làm rạp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè;
e.Tham gia bảo vệ di tích lịch sử- văn hóa; danh lam thắng cảnh; cảnh quan thiên nhiên của địa phương;
g. Giữ gìn vệ sinh môi trường, đổ rác và chất thải đúng nơi quy định;
h.Tham gia đầy đủ các phong trào từ thiện, nhân đạo, đền ơn, đáp nghĩa, khuyến học, khuyến tài; sinh hoạt cộng đồng nơi ở cư trú;
i. Không vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh;
k. Không vi phạm các quy định về phòng chống cháy nổ;
l. Không vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông: như lấn chiếm lòng đường, hè phố; tham gia giao thông không đúng quy định.
Tiêu chuẩn 2: Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng:
a. Ông, bà, cha, mẹ, các thành viên trong gia đình được quan tâm, chăm sóc, phụng dưỡng.
b. Hôn nhân tự nguyên tiến bộ, một vợ, một chồng, bình đẳng, hòa thuận, thủy chung;
c. Thực hiện tốt chính sách dân số và thực hiện bình đẳng giới;
d. Các thành viên trong gia đình tham gia bảo hiểm y tế và chăn sóc sức khỏe;
đ.Các thành viên trong gia đình có nếp sống lành mạnh, ứng sử văn hóa trong gia đình, cộng đồng và xã hội.
e. Tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng khi khó khăn, hoạn nạn.
Tiêu chuẩn 3: Tổ chức lao động sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả:
a. Kinh tế gia đình ổn định và phát triển từ nguồn thu nhập chính đáng;
b. Tham gia chương tình, kế hoạch chương trình phát triển kinh tế xã hội do địa phương tổ chức;
c. Người trong độ tuổi lao động có việc làm và thu nhập ổn định;
e. Có công trình phụ hợp vệ sinh;
g. Có phương tiện nghe, nhìn và thường xuyên được tiếp cận thông tin kinh tế xã hội;
* Các trường hợp không đạt gia đình văn hóa:
a. Bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị áp dụng các biện pháp sử lý hành chính theo quy định của pháp luật;
b. Không hoàn thành nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ nộp thuế;
c. Bị sử lý hành chính trong lĩnh vực xây dựng phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường;
đ. Có tảo hôn hoặc hôn nhân cận huyết thống;
e. Có bạo lực gia đình bị sử lý hành chính;
g. Mắc tệ nạn xã hội, mại dân ma túy, đánh bạc, tổ chức đánh bạc;
h.Tụ tập đông người gây mất trật tự, an toàn xã hội.
2. Gia đình thể thao:
- Gia đình thể thao phải chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.
- Có hiểu biết về thể dục thể thao (Hiểu biết đường lối phát triển sự nghiệp TDTt của Đảng và nhà nước, tác dụng và phương pháp tập luyện TDTT).
- Có 50% số người trong gia đình trở lên tham gia tập luyện TDTT thường xuyên. (Mỗi tuần ít nhất 3 buổi, mỗi buổi tối thiểu 30 phút).
- Biết tự tạo ra trang thiết bị dụng cụ để tập luyện TDTT.
3. Công dân gương mẫu, gia đình kiểu mẫu:
3.1 Tiêu chí “Công dân gương mẫu”
Công dân gương mẫu là công dân đạt được các tiêu chí sau:
1. Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy định của cơ quan nơi công tác và địa phương nơi cư trú.
2. Yêu Tổ quốc, yêu quê hương, sống có lý tưởng cách mạng, có sức khỏe, năng động, sáng tạo, có tri thức và kỹ năng nghề nghiệp, không ngừng nâng cao hiểu biết, trình độ chuyên môn, thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; có lòng nhân hậu, có tinh thần hợp tác quốc tế.
3. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; có ý thức tập thể, có tinh thần tự nguyện vì lợi ích chung, có ý chí vươn lên trong học tập, công tác, sản xuất, kinh doanh và làm giàu chính đáng.
4. Có lối sống văn hóa lành mạnh, nếp sống văn minh, trung thực, nhân nghĩa, đoàn kết, sản xuất, kinh doanh giỏi. Đạt các danh hiệu xuất sắc của các tổ chức chính trị; tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức xã hội - nghề nghiệp.
3.2 Tiêu chí “Gia đình kiểu mẫu”
1. Gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương.
a) Không sử dụng và lưu hành văn hóa phẩm độc hại, trái chủ trương của Đảng, Nhà nước; tham gia tích cực bài trừ tệ nạn xã hội và phòng chống các loại tội phạm; không có thành viên mắc các tệ nạn xã hội; không vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
b) Tham gia thực hiện đầy đủ các phong trào thi đua, các sinh hoạt, hội họp ở cộng đồng; bảo vệ di tích lịch sử, cảnh quan của địa phương; tích cực tham gia các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
2. Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng.
a) Gia đình đạt danh hiệu ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo; giữ gìn các giá trị văn hóa gia đình truyền thống; vợ chồng bình đẳng, thương yêu giúp đỡ nhau, có trách nhiệm nuôi con khỏe, dạy con ngoan, không có bạo lực gia đình dưới mọi hình thức; tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại.
b) Thành viên trong gia đình trong độ tuổi đi học đều được đến trường, đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở trở lên. Mỗi cặp vợ chồng có một hoặc hai con, gia đình chấp hành tốt, không vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình;
c) Đoàn kết xóm giềng, tích cực tham gia hoạt động hòa giải, tương trợ giúp đỡ nhau trong lao động, sản xuất, khi khó khăn, hoạn nạn, xóa đói - giảm nghèo, đền ơn - đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện ở cộng đồng. Giữ gìn vệ sinh phòng bệnh, ăn ở sạch sẽ; có đủ 3 công trình nước sạch, nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh;
3. Tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác học tập đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả cao.
a) Phát triển kinh tế gia đình, tiêu dùng hợp lý, tiết kiệm, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các thành viên; tham gia đầy đủ bảo hiểm y tế;
b) Các thành viên trong gia đình đều hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập, nghĩa vụ công dân;
4. Các thành viên trong gia đình đều là công dân gương mẫu.
II. TRÌNH TỰ, THỜI GIAN.
1. Tổ chức bình xét:
Bước 1: Trưởng phố phối hợp với Ban công tác mặt trận tự đánh giá:
- Bản tự đánh giá khu dân cư văn hóa ( Mẫu 05, Mẫu 06)
- Căn cứ vào bản đăng ký đầu năm ( Mẫu 01), và bản tự đánh giá của hộ ( Mẫu 03) để tổng hợp danh sách các hộ đủ điều kiện bình xét “Gia đình văn hóa”, “Gia đình thể thao”, “Công dân gương mẫu”, “ Gia đình kiểu mẫu” năm 2019 để trình ra hội nghị phố xem xét quyết định.
Bước 2: Trưởng phố báo cáo chi ủy, chi bộ phối hợp với Trưởng ban công tác Mặt trận phố triệu tập và tổ chức hội nghị phố để bình xét “Gia đình văn hóa”, “Gia đình thể thao”, “Công dân gương mẫu”, “ Gia đình kiểu mẫu” năm 2019.
* Thành phần hội nghị:
- Cấp ủy, Trưởng phố, Trưởng ban công tác Mặt trận, đại diện các ngành, tổ chức đoàn thể.
- Đại diện các hộ gia đình trong danh sách được bình xét.
- Cuộc họp được tiến hành khi đạt 60% trở lên người được triệu tập tham dự.
* Nội dung chương trình hội nghị:
- Khai mặc hội nghị
- Đọc tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”, “Gia đình thể thao” “Công dân gương mẫu”, “ Gia đình kiểu mẫu”.
- Thông qua danh sách tổng hợp bình xét “Gia đình văn hóa”, “Gia đình thể thao”, “Công dân gương mẫu, Gia đình kiểu mẫu” 2019.
- Hội nghị cho ý kiến đóng góp và biểu quyết thông qua “Gia đình văn hóa”, “Gia đình thể thao”, “Công dân gương mẫu, Gia đình kiểu mẫu” năm 2019. Mỗi phố bình xét: 02 gia đình văn hóa tiêu biểu, 02 công dân gương mẫu đề nghị UBND biểu dương, khen thưởng. ( Kết quả bình xét các gia đình đạt các danh hiệu khi có từ 60% trở lên thành phần dự họp đồng ý).
- Bế mạc hội nghị.
2. Thời gian: Thời gian bình xét ở phố xong trước ngày 25/10/2019.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Ban Văn hóa – Xã hội:
- Tham mưu cho UBND ban hành Hướng dẫn bình xét các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Gia đình thể thao” “Công dân gương mẫu”, “ Gia đình kiểu mẫu” năm 2019.
- Tổng hợp, báo cáo UBND tiến hành bình xét Khu dân cư văn hóa, Gia đình văn hóa, Gia đình thể thao theo quy định.
2. Ủy ban MTTQ thị trấn Ngọc Lặc:
- Đề nghị phối hợp chỉ đạo Ban CTMT các phố tham gia phối hợp với các ông Trưởng phố bình xét các danh hiệu năm 2019.
3. Đối với các phố:
- Tổ chức họp bình xét các danh hiệu theo đúng trình tự, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành.
- Tổng hợp danh sách các hộ đạt “Gia đình văn hóa”, “Gia đình thể thao”, “Công dân gương mẫu”, Gia đình kiểu mẫu”, bản tự đánh giá khu dân cư văn hóa ( Mẫu 05, Mẫu 06) kèm theo biên bản họp bình xét( mẫu số 07) và danh sách đề nghị khen thưởng năm 2019 gửi về UBND thị trấn Ngọc Lặc trước ngày 26/10/2019 ( qua bộ phận “Một cửa” Thị trấn Ngọc Lặc).
Trên đây là hướng dẫn bình xét “Gia đình văn hóa”, “gia đình thể thao” “Công dân gương mẫu”, “ Gia đình kiểu mẫu”năm 2019 đề nghị các phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Capture.PNG
 

công khai TTHC