Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
92855

Trung tâm học tập cộng đồng thị trấn Ngọc Lặc tổ chức Lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, kỷ niệm ngày khuyến học Việt Nam, Khai giảng trung tâm học tập cộng đồng năm học 2023 - 2024.

Ngày 11/10/2023 11:05:00

Ngày 10/10/2023, tại Hôi trường thị trấn Ngọc Lặc Trung tâm học tập cộng đồng thị trấn Ngọc Lặc tổ chức Lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, kỷ niệm ngày khuyến học Việt Nam, Khai giảng trung tâm học tập cộng đồng năm học 2023 - 2024.

Lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, kỷ niệm ngày khuyến học Việt Nam, Khai giảng trung tâm học tập cộng đồng năm học 2023 - 2024.

 z4770398124250_c9cecabb2e68f4ca26aa0642efe55e52.jpg

Thực hiện Kế hoạch số 179/KH-BCĐ ngày 28/9/2023 của Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện Ngọc Lặc về Phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, kỷ niệm ngày khuyến học Việt Nam, Khai giảng trung tâm học tập cộng đồng năm học 2023 - 2024.

z4769905555348_95dba9daf747c3fc7b1cd16ba3932897.jpg

          Được sự nhất trí của Đảng ủy, UBND thị trấn Ngọc Lặc, ngày 10/10/2023 Trung tâm HTCĐ thị trấn long trọng tổ chức phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, Kỷ niệm Ngày khuyến học Việt Nam và Khai giảng Trung tâm HTCĐ năm học 2023 – 2024.

z4769905596830_8c97ea580c28cb7fef5da7ad9c919537.jpg

Thị trấn Ngọc Lặc là vùng đất có bề dày lịch sử, truyền thống yêu nước và cách mạng. Trong công cuộc đổi mới của đất nước, phát huy truyền thống của quê hương. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Ngọc Lặc đã quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn, luôn coi phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, gắn liền với những giá trị văn hoá truyền thống, tinh thần đại đoàn kết toàn dân để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Do đó, trong những năm qua đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội không ngừng được nâng lên, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, quốc phòng - an ninh được giữ vững, tạo đà cho việc thực hiện xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn mới.

z4769924405148_9cc382e8d1efa5faf45cd61e72a65cca.jpg

Song song với phát triển kinh tế, sự nghiệp giáo dục của thị trấn Ngọc Lặc cũng không ngừng phát triển. Chất lượng dạy và học của cả ba cấp học đều đạt kết quả tốt. Có nhiều học sinh giỏi cấp (huyện, tỉnh, cấp quốc gia, số học sinh thi đỗ vào các trường đại học ngày càng tăng…). Trình độ dân trí ngày một nâng cao, nhân dân được tham gia các lớp học; tìm hiểu về Pháp luật, chuyển giao Khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng cuộc sống, học nghề, ….để áp dụng vào lao động sản xuất, chăm lo cuộc sống gia đình, xây dựng xã hội ngày càng phát triển. Chất lượng nguồn nhân lực được đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên, liên tục dưới nhiều hình thức (học chính quy, phi chính quy, học từ xa, học qua thông tin đại chúng,…). Hoạt động của TTHTCĐ là cầu nối, là cơ sở phối hợp với Tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội để tuyên truyền phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước; tập huấn bồi dưỡng kiến thức về VHXH, khoa học kỹ thuật, tin học, ngoại ngữ, thực hiện một xã hội hoá về học tập, đa phương diện cả về số lượng và chất lượng.

z4769905586087_b93db020d36e388c938170fd737071b9.jpg

Được sự quan tâm của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Ngọc Lặc, Đảng ủy, UBND, MTTQ, các đoàn thể CTXH thị trấn đã tuyên truyền vận động toàn dân nâng cao nhận thức, hưởng ứng nhiệt tình “ Đề án xây dựng xã hội học tập”. Đặc biệt là hoạt động nỗ lực của Ban chỉ đạo xây dựng XHHT, Hội khuyến học Thị trấn và sự đồng thuận tham gia học tập của toàn thể nhân dân trên địa bàn thị trấn Ngọc lặc, kết quả phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của Thị trấn đã đạt được nhiều thành tích đáng kể. Từ đó có thể khẳng định rằng khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã trở thành phong trào rộng khắp, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, tạo cơ hội học tập cho người nghèo, cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tham gia học tập, khuyến khích ươm mầm tài năng tương lai.

z4769905577330_6491b91773672514330e62b4b6646dd6.jpg

Với mục đích tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số với việc học tập suốt đời; Tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân trong bối cảnh công nghệ thông tin bùng nổ.

z4769905582256_1766e40fddd844a71e60dfc05f74bcdb.jpg

Chủ đề của tuần lễ năm 2023 là: “Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số. Tại buổi lễ Hội khuyến học thị trấn đã trao tặng 55 phần thưởng gồm 21 cá nhân giáo viên, 32 học sinh có thành tích trong giảng dạy và học tập cấp tỉnh, 02 hs có hoàn cảnh khó khăn thi đỗ Đại học, tổng kinh phí tặng thưởng 13.100.000 đồng. 

 z4769905594518_169149ceac30b461254bb730964f894c.jpg

  z4770398156249_52f5f47b08bf5b1613d1b7f52bad04e8.jpg

Trung tâm học tập cộng đồng thị trấn Ngọc Lặc tổ chức Lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, kỷ niệm ngày khuyến học Việt Nam, Khai giảng trung tâm học tập cộng đồng năm học 2023 - 2024.

Đăng lúc: 11/10/2023 11:05:00 (GMT+7)

Ngày 10/10/2023, tại Hôi trường thị trấn Ngọc Lặc Trung tâm học tập cộng đồng thị trấn Ngọc Lặc tổ chức Lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, kỷ niệm ngày khuyến học Việt Nam, Khai giảng trung tâm học tập cộng đồng năm học 2023 - 2024.

Lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, kỷ niệm ngày khuyến học Việt Nam, Khai giảng trung tâm học tập cộng đồng năm học 2023 - 2024.

 z4770398124250_c9cecabb2e68f4ca26aa0642efe55e52.jpg

Thực hiện Kế hoạch số 179/KH-BCĐ ngày 28/9/2023 của Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện Ngọc Lặc về Phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, kỷ niệm ngày khuyến học Việt Nam, Khai giảng trung tâm học tập cộng đồng năm học 2023 - 2024.

z4769905555348_95dba9daf747c3fc7b1cd16ba3932897.jpg

          Được sự nhất trí của Đảng ủy, UBND thị trấn Ngọc Lặc, ngày 10/10/2023 Trung tâm HTCĐ thị trấn long trọng tổ chức phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, Kỷ niệm Ngày khuyến học Việt Nam và Khai giảng Trung tâm HTCĐ năm học 2023 – 2024.

z4769905596830_8c97ea580c28cb7fef5da7ad9c919537.jpg

Thị trấn Ngọc Lặc là vùng đất có bề dày lịch sử, truyền thống yêu nước và cách mạng. Trong công cuộc đổi mới của đất nước, phát huy truyền thống của quê hương. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Ngọc Lặc đã quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn, luôn coi phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, gắn liền với những giá trị văn hoá truyền thống, tinh thần đại đoàn kết toàn dân để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Do đó, trong những năm qua đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội không ngừng được nâng lên, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, quốc phòng - an ninh được giữ vững, tạo đà cho việc thực hiện xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn mới.

z4769924405148_9cc382e8d1efa5faf45cd61e72a65cca.jpg

Song song với phát triển kinh tế, sự nghiệp giáo dục của thị trấn Ngọc Lặc cũng không ngừng phát triển. Chất lượng dạy và học của cả ba cấp học đều đạt kết quả tốt. Có nhiều học sinh giỏi cấp (huyện, tỉnh, cấp quốc gia, số học sinh thi đỗ vào các trường đại học ngày càng tăng…). Trình độ dân trí ngày một nâng cao, nhân dân được tham gia các lớp học; tìm hiểu về Pháp luật, chuyển giao Khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng cuộc sống, học nghề, ….để áp dụng vào lao động sản xuất, chăm lo cuộc sống gia đình, xây dựng xã hội ngày càng phát triển. Chất lượng nguồn nhân lực được đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên, liên tục dưới nhiều hình thức (học chính quy, phi chính quy, học từ xa, học qua thông tin đại chúng,…). Hoạt động của TTHTCĐ là cầu nối, là cơ sở phối hợp với Tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội để tuyên truyền phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước; tập huấn bồi dưỡng kiến thức về VHXH, khoa học kỹ thuật, tin học, ngoại ngữ, thực hiện một xã hội hoá về học tập, đa phương diện cả về số lượng và chất lượng.

z4769905586087_b93db020d36e388c938170fd737071b9.jpg

Được sự quan tâm của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Ngọc Lặc, Đảng ủy, UBND, MTTQ, các đoàn thể CTXH thị trấn đã tuyên truyền vận động toàn dân nâng cao nhận thức, hưởng ứng nhiệt tình “ Đề án xây dựng xã hội học tập”. Đặc biệt là hoạt động nỗ lực của Ban chỉ đạo xây dựng XHHT, Hội khuyến học Thị trấn và sự đồng thuận tham gia học tập của toàn thể nhân dân trên địa bàn thị trấn Ngọc lặc, kết quả phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của Thị trấn đã đạt được nhiều thành tích đáng kể. Từ đó có thể khẳng định rằng khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã trở thành phong trào rộng khắp, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, tạo cơ hội học tập cho người nghèo, cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tham gia học tập, khuyến khích ươm mầm tài năng tương lai.

z4769905577330_6491b91773672514330e62b4b6646dd6.jpg

Với mục đích tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số với việc học tập suốt đời; Tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân trong bối cảnh công nghệ thông tin bùng nổ.

z4769905582256_1766e40fddd844a71e60dfc05f74bcdb.jpg

Chủ đề của tuần lễ năm 2023 là: “Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số. Tại buổi lễ Hội khuyến học thị trấn đã trao tặng 55 phần thưởng gồm 21 cá nhân giáo viên, 32 học sinh có thành tích trong giảng dạy và học tập cấp tỉnh, 02 hs có hoàn cảnh khó khăn thi đỗ Đại học, tổng kinh phí tặng thưởng 13.100.000 đồng. 

 z4769905594518_169149ceac30b461254bb730964f894c.jpg

  z4770398156249_52f5f47b08bf5b1613d1b7f52bad04e8.jpg

công khai TTHC