Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
92855

Hội nghị tiếp xúc cử tri phố Lê Hoàn

Ngày 26/06/2019 10:00:00

ĐẠI BIỂU HĐND THỊ TRẤN NGỌC LẶC TIẾP XÚC CỬ TRI PHỐ LÊ HOÀN TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 8 HĐND THỊ TRẤN KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2016-2021

Chiều ngày 20 tháng 6 năm 2019 tại nhà văn hóa phố Lê Hoàn - thị trấn Ngọc Lặc, tổ đại biểủ HĐND thị trấn Ngọc Lặc gồm các ông, bà: Bà Bùi Thị Nhung- Đảng ủy viên- Phó chủ tịch HĐND thị trấn Ngọc Lặc; Ông Phạm Văn Thanh- Đảng ủy viên - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị trấn Ngọc Lặc; bà Hoàng Thị Hồng - Đảng ủy viên - Cán bộ văn phòng Đảng ủy, Ông Lê Văn Dân- Bí thư Chi bộ - trưởng phố Lê Hoàn- đại biểu HĐND thị trấn đã có buổi tiếp xúc cử tri phố Lê Hoàn.

5dff45f3de843ada6395.jpg
hình ảnh tại hội nghị

Tại buổi tiếp xúc cử tri này: Đại diện tổ Đại biểu HĐND thị trấn báo cáo với cử tri: Dự kiến chương trình nội dung kỳ họp thứ 8 của HĐND thị trấn khóa 6. Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6 HĐND thị trấn khóa 6. Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7 HĐND thị trấn khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 .
Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm các cử tri đã bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những kết quả kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh đạt được của thị trấn trong 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng thời cử tri kiến nghị với tổ đại biểu HĐND thị trấn những vấn đề mà cử tri quan tâm liên quan đến các nội dung: Quản lý quy hoạch đô thị, trật tự an toàn giao thông, vấn đề vệ sinh môi trường, vấn đề an toàn thực phẩm.
Đại điện tổ đại biểu HĐND thị trấn Bà Bùi Thị Nhung- Đảng ủy viên- phó chủ tịch HĐND thị trấn đã tiếp thu và giải trình một số nội dung mà cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền của địa phương và đồng thời cam kết với cử tri sẻ phản ánh những vấn đề cử tri quan tâm đến kỳ họp HĐND lần thứ 8 và giám sát việc trả lời, và thực hiện nhiện vụ của các cơ quan chuyên môn liên quan đến những vấn đề mà cử tri quan tâm, kiến nghị. Dự kiến kỳ họp thứ 8 HĐND thị trấn khóa 6, nhiệm kỳ 2016-2021 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 7 năm 2019.

Văn Lâm – cán bộ văn hóa thị trấn Ngọc Lặc
Chiều ngày 20 tháng 6 năm 2019 tại nhà văn hóa phố Lê Hoàn - thị trấn Ngọc Lặc, tổ đại biểủ HĐND thị trấn Ngọc Lặc gồm các ông, bà: Bà Bùi Thị Nhung- Đảng ủy viên- Phó chủ tịch HĐND thị trấn Ngọc Lặc; Ông Phạm Văn Thanh- Đảng ủy viên - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị trấn Ngọc Lặc; bà Hoàng Thị Hồng - Đảng ủy viên - Cán bộ văn phòng Đảng ủy, Ông Lê Văn Dân- Bí thư Chi bộ - trưởng phố Lê Hoàn- đại biểu HĐND thị trấn đã có buổi tiếp xúc cử tri phố Lê Hoàn.

5dff45f3de843ada6395.jpg
hình ảnh tại hội nghị

Tại buổi tiếp xúc cử tri này: Đại diện tổ Đại biểu HĐND thị trấn báo cáo với cử tri: Dự kiến chương trình nội dung kỳ họp thứ 8 của HĐND thị trấn khóa 6. Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6 HĐND thị trấn khóa 6. Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7 HĐND thị trấn khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 .
Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm các cử tri đã bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những kết quả kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh đạt được của thị trấn trong 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng thời cử tri kiến nghị với tổ đại biểu HĐND thị trấn những vấn đề mà cử tri quan tâm liên quan đến các nội dung: Quản lý quy hoạch đô thị, trật tự an toàn giao thông, vấn đề vệ sinh môi trường, vấn đề an toàn thực phẩm.
Đại điện tổ đại biểu HĐND thị trấn Bà Bùi Thị Nhung- Đảng ủy viên- phó chủ tịch HĐND thị trấn đã tiếp thu và giải trình một số nội dung mà cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền của địa phương và đồng thời cam kết với cử tri sẻ phản ánh những vấn đề cử tri quan tâm đến kỳ họp HĐND lần thứ 8 và giám sát việc trả lời, và thực hiện nhiện vụ của các cơ quan chuyên môn liên quan đến những vấn đề mà cử tri quan tâm, kiến nghị. Dự kiến kỳ họp thứ 8 HĐND thị trấn khóa 6, nhiệm kỳ 2016-2021 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 7 năm 2019.

Văn Lâm – cán bộ văn hóa thị trấn Ngọc Lặc

công khai TTHC