Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
92855

Tổng quan về Thị trấn

Ngày 19/11/2017 11:29:12

Tổng quan về Thị trấn

Untitled.png
 

 

KHÁI QUÁT VỀ THỊ TRẤN NGỌC LẶC
-------------------
Thị trấn Ngọc Lặc được thành lập ngày 30 tháng 6 năm 1988 theo Quyết định số 99/HĐBT ngày 3/6/1988 của Hội dồng Đồng Bộ trưởng (nay là Chính Phủ) tách từ xã Ngọc Khê để thành lập Thị trấn Ngọc Lặc.
Thị trấn Ngọc Lặc nằm ở trung tâm của huyện Ngọc Lặc, là cửa ngõ giao lưu kinh tế, văn hóa của các huyện miền núi với miền xuôi. Thị trấn Ngọc Lặc có diện tích tự nhiên 173,87 ha. Trong đó: đất nông nghiệp là 30,69 ha; đất phi nông nghiệp 142,61ha; đất chưa sử dụng là 0,57ha.
Vị trí địa lý: Phía bắc giáp thôn Tân Thành và thôn Ngọc Minh (Ngọc Khê); phía Nam giáp thôn Minh Liên ( Xã Minh Sơn), Thôn Hạ Sơn, thôn Hưng Sơn ( xã Ngọc Khê); phía Đông giáp thôn Cao Thượng, thôn Cao Phong (xã Ngọc Khê); Phía tây giáp thôn Tran và thôn Cao Nguyên ( xã Ngọc Khê). Địa hình thị trấn phằng phẳng, có sông Cầu Chày chảy qua.
Dân số: Theo số liệu thống kê ngày 1/4/2019 thị trấn Ngọc Lặc có 6.272 người, gồm 5 dân tộc anh em cùng chung sống là Kinh, Mường, Thái, Hoa, Thổ. Hiện nay thị trấn Ngọc Lặc có 9 phố là : Phố Lê Hoàn, phố Lê Duẩn, phố Trần Phú, Phố Lê Lai, Phố Lê Thánh Tông, Phố Lê Lợi, phố Nguyễn Du, Phố Nguyễn Trãi, Phố Lê Đình Chinh. Người dân thị trấn cần cù, sáng tạo, nhạy bén trong sản xuất, kinh doanh. Thị trấn có truyền thống văn hóa phong phú, đa dạng, giàu bản sắc dân tộc.
Đảng bộ thị trấn Ngọc Lặc hiện nay có 460 Đảng viên đang sinh hoạt tại 14 chi bộ trong đó 9 chi bộ phố, 4 chi bộ trường, 1 chi bộ trạm y tế. Từ khi thành lập ( tháng 6 năm 1988) đến nay Đảng bộ thị trấn Ngọc Lặc đã tổ chức 8 kỳ Đại hội.
Tóm lại, trong những năm qua được sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền, phối hợp chặt chẽ của các ban, nghành, đoàn thể, sự nỗ lực cố gắng của cán bộ và nhân dân nên tình hình chính trị ổn định, kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, văn hóa xã hội có nhiều khở sắc, đời sống vật, tinh thần nhân dân ngày càng tăng lên. Trong thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân thị trấn tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng thị trấn Ngọc Lặc ngày càng giàu đẹp, văn minh.Thị trấn Ngọc Lặc, tháng 8 năm 2019


Phạm Văn Lâm – Cán bộ Văn hóa thị trấn Ngọc Lặc
  •  
Untitled.png
 

 

KHÁI QUÁT VỀ THỊ TRẤN NGỌC LẶC
-------------------
Thị trấn Ngọc Lặc được thành lập ngày 30 tháng 6 năm 1988 theo Quyết định số 99/HĐBT ngày 3/6/1988 của Hội dồng Đồng Bộ trưởng (nay là Chính Phủ) tách từ xã Ngọc Khê để thành lập Thị trấn Ngọc Lặc.
Thị trấn Ngọc Lặc nằm ở trung tâm của huyện Ngọc Lặc, là cửa ngõ giao lưu kinh tế, văn hóa của các huyện miền núi với miền xuôi. Thị trấn Ngọc Lặc có diện tích tự nhiên 173,87 ha. Trong đó: đất nông nghiệp là 30,69 ha; đất phi nông nghiệp 142,61ha; đất chưa sử dụng là 0,57ha.
Vị trí địa lý: Phía bắc giáp thôn Tân Thành và thôn Ngọc Minh (Ngọc Khê); phía Nam giáp thôn Minh Liên ( Xã Minh Sơn), Thôn Hạ Sơn, thôn Hưng Sơn ( xã Ngọc Khê); phía Đông giáp thôn Cao Thượng, thôn Cao Phong (xã Ngọc Khê); Phía tây giáp thôn Tran và thôn Cao Nguyên ( xã Ngọc Khê). Địa hình thị trấn phằng phẳng, có sông Cầu Chày chảy qua.
Dân số: Theo số liệu thống kê ngày 1/4/2019 thị trấn Ngọc Lặc có 6.272 người, gồm 5 dân tộc anh em cùng chung sống là Kinh, Mường, Thái, Hoa, Thổ. Hiện nay thị trấn Ngọc Lặc có 9 phố là : Phố Lê Hoàn, phố Lê Duẩn, phố Trần Phú, Phố Lê Lai, Phố Lê Thánh Tông, Phố Lê Lợi, phố Nguyễn Du, Phố Nguyễn Trãi, Phố Lê Đình Chinh. Người dân thị trấn cần cù, sáng tạo, nhạy bén trong sản xuất, kinh doanh. Thị trấn có truyền thống văn hóa phong phú, đa dạng, giàu bản sắc dân tộc.
Đảng bộ thị trấn Ngọc Lặc hiện nay có 460 Đảng viên đang sinh hoạt tại 14 chi bộ trong đó 9 chi bộ phố, 4 chi bộ trường, 1 chi bộ trạm y tế. Từ khi thành lập ( tháng 6 năm 1988) đến nay Đảng bộ thị trấn Ngọc Lặc đã tổ chức 8 kỳ Đại hội.
Tóm lại, trong những năm qua được sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền, phối hợp chặt chẽ của các ban, nghành, đoàn thể, sự nỗ lực cố gắng của cán bộ và nhân dân nên tình hình chính trị ổn định, kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, văn hóa xã hội có nhiều khở sắc, đời sống vật, tinh thần nhân dân ngày càng tăng lên. Trong thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân thị trấn tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng thị trấn Ngọc Lặc ngày càng giàu đẹp, văn minh.Thị trấn Ngọc Lặc, tháng 8 năm 2019


Phạm Văn Lâm – Cán bộ Văn hóa thị trấn Ngọc Lặc
  •  

công khai TTHC