Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
92855

Huyện Ngọc Lặc công bố Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã

Ngày 09/12/2019 10:00:00

Huyện Ngọc Lặc công bố Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã

z1645802288502_2b6228cc8ca0d1fb94d829a53afe03bb.jpg

 Chiều ngày 28/ 11/ 2019 huyện Ngọc Lặc đã tổ chức lễ công bố Nghị quyết số 786 ngày 16/10/2019 của Ủy Ban thường vụ Quốc Hội khóa 14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và công bố các quyết định thành lập Đảng bộ thị trấn Ngọc Lặc.

z1645807259772_8e656bacf830ef9ead4dd06db106a1f7.jpg
Hình ảnh: Văn nghệ chào mừng lễ công bố quyết định

 Tại buổi lễ công bố lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy và UBND huyện Ngọc Lặc đã công bố Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14, ngày 16-10-2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa đối với các xã thuộc huyện  Ngọc Lặc ; triển khai kế hoạch của UBND huyện Ngọc Lặc về thực hiện Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 ngày 16-10-2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.  

z1645813298316_a300f8646b192a2513c3446e81efb2cb.jpg
Hình ảnh: Lãnh đạo huyện ngọc Lặc công bố nghị quyết về sáp nhập các xã để thành lập thị trấn Ngọc Lặc

Theo đó, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Ngọc Lặc như sau: Nhập toàn bộ 30,80 km2 diện tích tự nhiên , 10.545 người của xã Ngọc Khê, điều chỉnh 0.86 km2 diện tích tự nhiên, 2.110. người của xã Thúy Sơn và điều chỉnh 1,74 km2 điện tích tự nhiên, 1.386 người  của xã Quang Trung vào thị trấn Ngọc Lặc. Sau khi  sáp nhập và điều chỉnh địa giới hành chính  thị trấn Ngọc Lặc  có diện tích  tự nhiên  35,13 km2  quy mô dân số là 22.364 người. Sau khi điều chỉnh Thị trấn Ngọc Lặc giáp các xã  Cao Ngọc, Minh Sơn, Mỹ Tân, Ngọc Liên.

      Tại buổi lễ, Huyện ủy Ngọc Lặc  cũng đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủyvề thành lập tổ chức Đảng và Ban Chấp hành Đảng bộ  thị trấn Ngọc Lặc và các chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Lặc  về kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ của các đơn vị mới.

     Sau khi sắp xếp, huyện Ngọc Lặc có 21 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 20 xã và 1 thị trấn.

Tin bài: Phạm Văn Lâm - cán bộ văn hóa thị trấn Ngọc
Lặc 

 

 

 

 

  
Huyện Ngọc Lặc công bố Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã

z1645802288502_2b6228cc8ca0d1fb94d829a53afe03bb.jpg

 Chiều ngày 28/ 11/ 2019 huyện Ngọc Lặc đã tổ chức lễ công bố Nghị quyết số 786 ngày 16/10/2019 của Ủy Ban thường vụ Quốc Hội khóa 14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và công bố các quyết định thành lập Đảng bộ thị trấn Ngọc Lặc.

z1645807259772_8e656bacf830ef9ead4dd06db106a1f7.jpg
Hình ảnh: Văn nghệ chào mừng lễ công bố quyết định

 Tại buổi lễ công bố lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy và UBND huyện Ngọc Lặc đã công bố Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14, ngày 16-10-2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa đối với các xã thuộc huyện  Ngọc Lặc ; triển khai kế hoạch của UBND huyện Ngọc Lặc về thực hiện Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 ngày 16-10-2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.  

z1645813298316_a300f8646b192a2513c3446e81efb2cb.jpg
Hình ảnh: Lãnh đạo huyện ngọc Lặc công bố nghị quyết về sáp nhập các xã để thành lập thị trấn Ngọc Lặc

Theo đó, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Ngọc Lặc như sau: Nhập toàn bộ 30,80 km2 diện tích tự nhiên , 10.545 người của xã Ngọc Khê, điều chỉnh 0.86 km2 diện tích tự nhiên, 2.110. người của xã Thúy Sơn và điều chỉnh 1,74 km2 điện tích tự nhiên, 1.386 người  của xã Quang Trung vào thị trấn Ngọc Lặc. Sau khi  sáp nhập và điều chỉnh địa giới hành chính  thị trấn Ngọc Lặc  có diện tích  tự nhiên  35,13 km2  quy mô dân số là 22.364 người. Sau khi điều chỉnh Thị trấn Ngọc Lặc giáp các xã  Cao Ngọc, Minh Sơn, Mỹ Tân, Ngọc Liên.

      Tại buổi lễ, Huyện ủy Ngọc Lặc  cũng đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủyvề thành lập tổ chức Đảng và Ban Chấp hành Đảng bộ  thị trấn Ngọc Lặc và các chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Lặc  về kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ của các đơn vị mới.

     Sau khi sắp xếp, huyện Ngọc Lặc có 21 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 20 xã và 1 thị trấn.

Tin bài: Phạm Văn Lâm - cán bộ văn hóa thị trấn Ngọc
Lặc 

 

 

 

 

  

công khai TTHC